Servicii Juridice

Succesul dumneavoastră este succesul meu și iau acest aspect în serios

Experienta vasta in solutionarea diverselor litigii, inclusiv și fara a se limita la:

 • Asistenta juridica si reprezentarea in fata organelor de urmarire penala – Politie si Parchet, respectiv a Instantelor judecatoresti de orice grad;
 • Redactarea de plangeri, denunturi, memorii, alte cereri;
 • Redactarea, depunerea si sustinerea unor cereri avand ca obiect :
 • Sesizarea organelor de urmarire penala;
 • Plangeri prealabile ale persoanelor vatamate;
 • Plangeri indreptate impotriva masurilor si actelor dispuse de organele de urmarire penala;
 • Interventia in procesul penal a partii responsabile civilmente;
 • Luarea masurilor de restituire a unor bunuri;
 • Suspendarea urmaririi penale sau a judecatii;
 • Liberarea provizorie;
 • Contestatii in anulare, revizuiri;
 • Revocarea masurilor de siguranta;
 • Reabilitari;
 • Contopiri, liberari conditionate, amanarea sau intreruperea executarii pedepsei inchisorii, inlaturarea sau modificarea pedepselor penale aplicate;
 • Contestatii la executare.

Printre serviciile de avocatură legate de Dreptul Civil amintim:

 • Relații social-patrimoniale;
 • Relatii intre persoane fizice;
 • Relatii intre persoane juridice;
 • Litigii legate de procedura succesorala;
 • Litigii de fond funciar;
 • Litigii legate de imobilele preluate abuziv in perioada comunista si acordarea de despagubiri;
 • Recunoașterea hotărârilor judecătorești de divorț pronunțate în străinătate pe teritoriul României – exequator.

 • Consultanță juridică și asistență în ceea ce privește conținutul, executarea, modificarea sau încetarea contractelor de muncă;
 • Mediere și negocierea conflictelor de muncă;
 • Activități de conciliere între angajați și angajator;
 • Contestatarea deciziilor comisiilor de disciplină;
 • Contestarea deciziilor de concediere;
 • Pacte de confidențialitate și clauze;
 • Neplata salariilor;
 • Concedii neplătite;
 • Discriminare de gen, statut social, rasă etc;
 • Aplicarea unor sancțiuni nejustificate.

 • consultanță juridică referitoare la orice tip de contract (emitere opinii juridice, întocmire contracte, negociere etc.);
 • asistență în vânzarea, cumpărarea, închirierea/etc. de bunuri;
 • asistare juridică și reprezentare în fața instanțelor, precum și a notarilor publici, executori judecătorești / alte instituții;
 • întocmire acțiuni și cereri în justiție în materie civilă și comercială, elaborare strategii, reprezentare în fața instantelor etc.

În ceea ce privește domeniul financiar – bancar, asistență juridică este reprezentată de o sumedenie de acțiuni, în funcție de momentul la care se solicită sprijin de specialitate:

 • Anterior încheierii unei operațiuni juridice cu o entitate financiară:
  • analiza juridică proiect de contract de credit/finanțare în sistem leasing;
  • negociere contracte în numele clientului, implementare recomandări;
  • emitere opinii juridice cu privire la situația suspusă analizei, însoțită de recomandări de natură să diminueze riscurile în sarcina clientului;
 • În cursul derulării contractului:
  • emitere opinie juridică față de situația expusă analizei împreună cu recomandările noastre, strategia ce ar trebui adoptată; Combaterea clauzelor abuzive;
  • negociere și demarare proceduri necesare în vederea realizării restructurarii creditului/finanțării;
  • concepere diverse acțiuni precum și reprezentarea în instanță;
 • Post încetare contract de finanțare/creditare:
  • emitere opinie juridică în urma analizei situației prezentate;
  • concepere diverse acțiuni precum și reprezentarea în instanță.

 

0
Avocat
+
Sume Recuperate $
%
Dedicat
MONICA TODORAN
AVOCAT

Cred în principiile fundamentale ale avocatului European astfel cum au fost înscrise în Carta principiilor fundamentale ale avocatului european (Carta CCBE):

 • independenta și libertatea de a apara și consilia;
 • secretul profesional;
 • evitarea conflictelor de interese;
 • demnitatea, onoarea și probitatea;
 • loialitatea față de client;
 • tratamentul echitabil al clientului în ceea ce priveste onorariul;
 • competența profesională;
 • respectarea colegilor de breaslă;
 • respectul față de supremația legii și buna administrare a justitiei și auto-reglementarea profesiei.
pie-chart
Legislație
Document

Constituția României

Convenția Europeană a Drepturilor Omului

Codul Familiei

Codul Muncii 2015

Noul Cod Penal

Noul Cod de Procedură Penală

Noul Cod Civil 2011

Noul Cod de Procedură Civilă

Legea Societăților Comerciale republicată

Rezultate dovedite